Gülden Bülbüllere 3-13

Gülden Bülbüllere 3-13

       Derviş olan kaynar taşar

       Dalgalar geldikçe coşar

       Bilmem hangi dağdan aşar

       O Leyla'nın yolu derviş

Derviş: Hak için her şeyini yok eden.

Allah'a âşık olan âşıkların gözlerine mal, makam, mevki, apartman hiç bir şey görünmez.

Dervişlik hocalıktan ulvîdir.

Dervişlik sofuluktan ulvîdir.

Âlimlikten, zahitlikten, âbidlikten hepsinden üstün olan dervişliktir. Derviş olmayan bir insan varlığından kurtulamıyor. Ne zaman derviş olursa her şeyden kurtulur. Derviş olmak için aşka duçar olacak. Diyeceksiniz ki biz âşık değil miyiz? Tabii âşıksınız. Âşık olmasanız buraya gelmezdiniz.

       Beşer dilberlerinden bir güzel saydına gelmiştin

Sen dünyaya beşer dilberlerinden bir güzel olmaya veya bir güzel avlamaya gelmiştin.

Dilberi bulacaksın. Dilber bulunmadan dilber olamaz insan. Dilber olmak var. Bir de dilberi bulmak var.

Dilber: Güzel. İnsanlar arasından, ilmiyle, ameliyle, şeriatı ile, tarikatı ile seçilen bir velîdir. Çünkü Allah'ın sıfatları onda tecelli etmiş. Onun için güzel olmuş. Güzel Allah'tır.

 

Bu yüz güzelliği değil, iç güzelliği, kalp güzelliğidir. Herkesi de güzel görür. Bir insan kendisi doğru ise herkesi güzel ve doğru görür. Kendisi temizse herkesi temiz bilir.