Gülden Bülbüllere 3-9

Gülden Bülbüllere 3-9

       Suretlere aldanma bu nefse alâmettir

       Benliğine dayanma bil sonu nedâmettir

       Her bir yola inanma sanma ki selâmettir

       Sen seni aşık sanma bir beyhude âh ile

       Var etti özün onlar ol nûr-u ilâh ile

Allah'ın nurlarına bakın. Ama Allah'ı seveceksin. Seveceksin ki Allah'ın nuru kalbinde tecelli etsin. Sevmeyen kalpte, Allah'ın nuru tecelli eder mi? Sevmeyen kalp, karanlıktadır.

Bu dünyanın görünen süsü püsü hepsi surettir. Hepsi silinip yok olup gidecek. Nefsin bunlara aldanmasın.

Benlikli olma, benliğe dayanma. Çünkü şeytan benlikli olduğu için Allah onu kulluktan reddetti. Benliği ne idi? Allah'ın emrine karşı geldi. Biz de namaz kılmazsak, ibadet etmezsek Allah'ın emrine karşı gelmiş oluyoruz. Çünkü Allah şeytana secde emretti. O da secde etmedi. Allah onu lânetledi. Cenabı Hakk’ın rahmetinden ona bir zerre yok. Hep gazabı olacak. Sonuna kadar ilelebet azâbı olacak.

Benlik bir de şöyle olur: Amelden, ilimden dolayı gurur, kibir olursa, kimseyi beğenmezsek, bundan da bir pişmanlık duyarız. Bu da nedâmettir.

Her bir yol da selâmet yolu değildir. Ancak selâmet yolu nedir? Allah'ın göndermiş olduğu kitap ve Allah'ın göndermiş olduğu Resûlullah'ın yolu, selâmet yoludur. Kitap-sünnet selâmet yoludur. Evet bu bir fırsattır. Fırsatı kaçırmayalım.

       Vechinde yazılı “Seb’ul-Mesânî”

       “İnnâ fetahnâ”dan verir nişanı

Bir de buyuruyor ki:

       “Seb’ul mesânî”dir yüzü

       Nutk-u mesihâdır sözü

Bu da şudur ki:

Evliyaullah'ın manevî yüzü görülürse veya Evliyaullah'ın manevî yüzüne inanırsan, o inancından dolayı kalbinde Evliyaullah'ın bir sevgisi olursa, kalbindeki bütün nakışları söker, atar. Putları atar. O zaman ne olur? Puthanelikten kurtulur. Evliyaullah sevilirse puthane olur mu? Olmaz. Haşa çünkü Evliyaullah Allah için seviliyor. Evliyaullah gönül bekçisidir. Gönül bir hazinedir. Hazineye bekçi lâzım. Bu bekçi muhalifleri talan eder. Hazineden maksat nedir?

       “Küntü kenzin mahviyye”

Buyuruyor Cenabı Allah:

“Biz gizli bir hazine idik. Aşikâr olmak için insanları halkettik” buyuruyor.

Bu gizli hazine senin kalbinde. Bu gizli hazineyi sana bildirecek birisi olacak veya o gizli hazineye bir nöbetçi lâzım, bir bekçi lâzım. İşte Evliyaullah bekçisi ve nöbetçisidir. Bizim kalbimizi talan eden nedir? Dünya sevgisidir. Meşayih Allah sevgisini muhafaza ediyor. Evliyaullah'ı sevmek Allah'ı sevmektir. Allah öyle buyuruyor. Mürşitsiz müşkül hallolunmaz.

       Mürşidi olanların yolu gayet âsân imiş

       Mürşidi olmayanların bildikleri gümân imiş