Gülden Bülbüllere 4-1

Gülden Bülbüllere 4-1

 Hazreti pirim elinden dest edeli Salihâ

“Mûtû kable entemûtû” ile tebşîr olmuşuz

Ne demek “Mûtû kable entemûtû”?

Hadisi Kudsi…

Cenabı Hak buyuruyor ki:

“Ölmeden evvel ölün.”

Ölmeden evvel ölürse bir insan onun kabiri, kıyameti, havfi, nef’i, suali, hesabı, her şeyi bitiyor.

Daha öbür ölüme kalmıyor. Öyle, bak:

Kabre girip haşre varıp hem sırâtı geçmeden     

Kevser-i Haydar'dan içip kanmayan derviş midir

Buyuruyor.

Onun için Allah’a şükür elhamdülillah,

Fırsatı ganimet bil, buyururlar ya.

Büyüklerin kelamı.

Her geceyi kadir bil

Her gördüğün Hızır bil

Fırsatı ganimet bil

Kimin bu kelamlar?

Marifetname’de  İbrahim Hakkı Hazretlerine ait.

Her geceyi kadir bil

Her gördüğün Hızır bil

Fırsatı ganimet bil

Bunlardan mana, anlam şudur ki: Yani her geceyi sen gafletle geçirme, hep Kadir Gecesi gibi ihya et.

Her gördüğün Hızır bil

Bundan da mana diyoruz: Herkesi kendinden üstün gör ve herkesin aşağısı olarak kendini herkesten aşağı gör. Bu tevazudur.

Cenabı Hak tevazu ehlini methediyor. Peygamber Efendimiz methediyor.

Cenabı Hak tevazu ehlini nasıl methediyor? Cenabı Hak:

“Her kim ki Allah için alçalırsa biz onu yükseltiriz.”

buyuruyor.

Bir de buyruluyor ki:

Tevazu fetheter fettah babını

Fettah babını, yani açılacak kapıları tevazu açarmış.

Her gördüğünü Hızır bil

“Hızır bil” demekten maksat yani tevazu et, tevazu ehli ol, kim olursa olsun herkesi kendinden üstün gör.

Ki bildin Fâil-i Mutlak kamusu Alemi-i Hallâk

Kamuya yek nazarla bak deme bu yahşi bu yaman

Bir böyle buyuruyor.

Bir de buyuruyor ki:

Dil uzatma kâinâtın Hâlik’ı hep bir durur

Kimseyi hor görme dâim sendeki noksâna bak

Tarikatı anlayıp yaşayacaksak, bu böyledir. Tevazu ehli olacağız, bir de geceleri gaflette geçirmeyeceğiz.

….

Himmet-i evliyâ bize yâr iken

Şâh-ı Nakşibendî ser-hünkâr iken

Seyyid Tâhâ, Sıbgatullah var iken

"Gâbe gavseyn"e dek seyrânımız var

….

Onun için bir insan ne kadar yaşamış olsa, ne kadar da her günkü kârını bir gün öncekinden fazla yapmış olsa

“Gâbe gavseyn” makamına ulaşamaz.

İşte bu nedir?

Allah’a kurbiyettir.

Bu nedir?

Allah’a olan aşk.

Bu nedir?

Allah’a karşı olan sa’y (gayret).

….

Bilinmez âlemin sırrı nihândır

Dört şâhın hükmüyle dönen cihândır

Ârif olanlara özge seyrândır

Kâmile her eşyâ olmuş bir evrâd

….

Şeriatta ne lazım? Kitap, sünnet, icmâ, kıyas. Dört şahtan murat bunlar.

Tarikatta neymiş bu dört şahtan murat? Muhabbet, ihlâs, adab, teslim.

Muhabbet, çok seveceksin meşayihini.

Bak Peygamber Efendimiz (SAV) bir gün:

—Ya Ömer bizi ne kadar sevebiliyorsun? Bize sevgi derecen ne kadar?

Diye sormuş.

O da demiş ki:

— Ya Resulullah, nefsimden maada her şeyden fazla seviyorum seni.

—Ya Ömer senin imanın kemali bulmamış, kâmil iman sahibi olamamışsın sen daha. Bizi nefsinden de fazla seveceksin ki  kâmil iman sahibi olasın.

Tabiî Hz. Resulullah böyle buyurunca onlar seçkin, hülafa-yı raşidinden… Ondan sonra Peygamber Efendimizin bu sözü üzerine, onda Peygamber Efendimize olan sevgi coştu, çoğaldı ve dedi ki:

— Ya Resulullah, şimdi ben seni nefsimden de daha fazla seviyorum.

— Tamam, şimdi imanın kemale erdi, kâmil iman sahibi oldun Yâ Ömer.