Gülden Bülbüllere 4-3

Gülden Bülbüllere 4-3

Nefs elinden kıl benim âzâdımı Allah için       

Defter-i uşşâka kayd et âdımı Allah için        

Nefis elinden kurtar beni, diyor. Kime?

Rabıtasına yalvarıyor.

Allah için, Allah rızası için nefisten kurtar. Nefisten kurtarmak için defter-i uşşaka kaydedeceksin.

Defter-i uşşak’takiler Allah'ı sevmek, Allah'a âşık olmak ile Allah muhabbetini kalbinde taşıyanlardır.

Evet, her kimde ki aşk-ı ilahi tecelli etmezse nefsini bilemez, nefsini yenemez, nefsine hükmedemez.

….

Şeriatın tekemmül etmesi ile insan tarikata giriyor.

Şeriat ne?

Şeriat da ilim, amel ve ihlâstan ibarettir.

İlim de… Şimdi dersiniz ki “biz âlim değiliz”

İlimden mana, Allah’ı bilmek, Allah’ı bulmaktır.

Allah’ı bilmek, Allah’ı sevmek ile Allah bilinir.

Allah aşkı ile Allah bilinir ve Allah aşkıdır Allah’ı bulduran.

….

Bizim de vasıtamız rabıtadır.

Al benliğimizi gitsin irâde

Arz eyle cemâlin irgör murâde

Vasıtamız sensin iş bu arâde      

Eriştir menzil-i a'lâya bizi         

Kul ile Allah arasındaki rabıtayı Evliyaullah sağlıyor. Kulu Allah’a sevgi ile bağlıyor ve kulu Allah’a o sevgi ile götürüyor.

Yani, Allah’ı kula sevdiriyor ve kulu Allah’a ulaştırıyor.

Cenabı Hak buyuruyor: “Kulum beni sev, sevdiklerimi sev, kullarıma sevdir.”

Çok dikkat edin, gafil olmayın! Ancak, ayık olmak için rabıtayı hiç unutmayacaksınız. Bak bizde “rabıta-yı hayal” var.

Niye rabıta-yı hayal?

Hayal demek, düşüncedir.

İnsan neyi düşünebilir?

Görmüş olduğu bir şeyi düşünebilir. Görmemiş olduğu bir şeyi düşünemez, hayal edemez.

Onun için Halikımız Allah, bütün mükevvenatı yoktan var etmiştir. Cenabı Hakk’ı biz düşünemeyiz.

Nasıl düşüneceksin, düşün bakalım?

Nerede düşüneceksin? Düşünmek için ona bir mekan tayin edeceksin ki düşünesin, ona bir sıfat tayin edeceksin ki düşünesin.

Bu iman mıdır?

İman; Allah, Cenabı Hak, noksan sıfatlardan beridir. Ona hiç bir sıfat isnat edemezsin, bu küfürdür. Ona hiç bir mekan isnat edemezsin, bu küfürdür.

Onu nasıl düşünüp, nasıl hayal edeceğiz?

Ancak Evliyaullah’ı düşünebilirsin.

“Evliyaullah Cülus-ı Hüdadır”

Cenabı Hak, Evliyaullah’ın kalbindedir, gönlündedir.

Onun için Evliyaullah’ın kalbine girmek, Allah’ı bulmaktır. Aynı şekilde Evliyaullah’ın kalbine girmek Resulullah’ı bulmaktır.

O da ne ile?

Çok sevmekle,

Çok itaat etmekle ve

Evliyaullah’ın şerefini muhafaza etmekle mümkündür.

….

Onun için tarikatımızda amelimiz ve hizmetimizden (amelimiz ve hizmetimiz olacak) daha da önemli olanı ahlakımızdır.

Amelimizin, hizmetimizin makbuliyeti ahlakımızla, güzel ahlakımızla olacaktır.