Her kim ki Allah için alçalırsa Allah onu yükseltir

” “