Günün Sohbeti

İstemek

  • 2 min read

İSTEMEK G.B.3-22 “Habibim! Ruhtan soranlara de ki: Ruh Rabbinin emrindedir”. Ayet-i Kerime. Ama ruhu nefsin elinden çıkaracağız ki Rabbinin emrinde olsun. Nefsin pençesinden kurtaracağız ki… Niye nefsin pençesine düşmüş? ALLAH düşürmüş işte. Hz. Âdem’i cennette halketmişti. Cennette kalsa idi, hep cennette olacaktık. O zaman küfür de olmazdı. Cehennem de olmazdı. Ama Cenâb-ı Hakkın Celâli var, Cemâli var. İsyan edenler ALLAH’ın… Continue readingİstemek

Keramet ve Tasarruf

  • 1 min read

EŞŞEYH ESSEYYİD ABDÜRRAHİM REYHAN HZ.BUYURDULAR: Zâhir ilmi var. Bâtın ilmi var. Bâtın ilmi ise insanların kalbinde yazılı. Bunlar Kelâm-ı kibârda vardır.  “Sebul-Mesânî”dir yüzü nutk-u Mesîhâ’dır sözü  Fatiha suresi okuyanın gönlü fetholur. Gönlünde Allah’tan başka arzu kalmaz.  Evliyaullahın kelâmları, sözleri nefesleri bizim için mülktür.  Hadis-i Şerîf var:  “Benim ümmetimin velileri Ben-i İsrail’in Peygamberleri derecesindedir.”  Hz. İsa sözleri ve nefesi ile ölüleri… Continue readingKeramet ve Tasarruf

Gaflet

  • 1 min read

“Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz.” İnsanlarda en büyük ilim kendi noksanını bilmek. Bir şey istediğimiz zaman hayırlısını istiyeceğiz. Kabire ışık kazanmak amelle olur. Zikirle, fikirle, ibadetle. Zikir denilince: Namaz kılmak zikirdir, Kur’ân okumak zikirdir. Allah’ı binbir ismi ile zikretmek zikirdir. Bizim için efdal olan kalbî zikir. Eğer bir insan Kur’ân-ı Kerîm’in mânâsını bilmiyorsa, Kur’ân-ı Kerîm’i de okumak bir zikir… Continue readingGaflet

Sohbet

  • 1 min read

Günden güne derdim artar. Varsam Lokman’a Lokman’a. Dertten mânâ bizim gafletimiz. Lokman’dan mânâ da Allah için biraraya gelip, Allah için sohbet. Dinî sohbetler, bilmeyenlerin, bilenlerden öğrenmesidir. Din nasihattan ibarettir. Nasihat ta hem vaaz, hem sohbettir. Vaazı hoca efendi kitaptan okur, kürsüden halka anlatır. Ama sohbeti meşâyih kitaptan okumaz. Anlattıkları kitaptandır. Ama onların kalpleri olmuş kitap. Evliyaullah’ın kalbi kitaptır. Kur’ân-ı Kerîm’in… Continue readingSohbet

Şeriat ve Tarikat

  • 2 min read

Şeriat da Allah’ın emri, tarikat da Allah’ın emri. Şeriat da, tarikat da, Allah’a giden yol ise fark nedir? Fark şudur ki tarikat delilli bir yol. Tarikat Allah’a giden bir yoldur. Zahirde vasıtası şeriattır. Şeriat da Allah’a giden bir yol ama delilsiz bir yol. Şimdi zamanımızda delil kitap deniliyor. Delîl peygamber deniliyor. Öyle ise, Peygamber delîl ise, varisi evliya olmayaydı. Meşayihler… Continue readingŞeriat ve Tarikat

Sevmek ve Aşk

  • 3 min read

SEVMEK Eğer biz de Allah’ı unutmazsak, nûru kalbimizde. Ama esma nûru kalbimizde. Evliyaullah ise Allah’ın sıfatı ile sıfatlaşmış. Evliyaullah’ın kalbi olmuş Allah’ın mülkü. Niçin? Biz evliyaullah’ın sıfatını düşü-nebiliyoruz. Mekanını düşünebiliyoruz. Öyle ise evliyaullah’ı düşün-düğümüz zaman Allah’ı düşünmüş oluyoruz. Allah’ı unutmuyoruz. Allah ile tanıdık meşâyihi. Allah ile sevdik. Onun için meşâyihi unutursak Allah’ı unutuyoruz. Meşâyihi unutmazsak Allah’ı unutmuyoruz. Evet Allah’a inanmak… Continue readingSevmek ve Aşk

Küfür

  • 2 min read

  (GÜLDEN BÜLBÜLLERE CİLD 4  BÖLÜM 10) İyi emellerini, niyetlerini fiiliyata getirmezsen bile onun sevabını alıyorsun. Kötü şeyleri fiiliyata getirmedikten sonra onun günahından bağışlanıyorsun. Cenabı Hak kullara bu kadar rahmedicidir, şerre rızası yoktur. Fakat kul kendi kendine zülüm ediyor. Cenabı Hakkın hayra rızası var, şerre rızası yoktur; “ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi”, Burada bak; Hak şerleri hayr eyler Arif… Continue readingKüfür