HOCA DAVUD

HOCA DAVUD

Şeyh Hâvend Tahûr hazretlerinin oğlu… Yani Ubeydullah Taşkendî hazretlerinin anneden büyük babaları… Valideleri, ba­baları cihetinden Şerife (Allah Resûl'ünün soyundan gelen kadın) imiş. Şeyh Hüdavend hazretlerinin valideleri de öyle… 

Hoca Davud, keramet ve harika işlerden yana meşhur.. 

Hoca Muhammed Pârisâ hazretleri Hicaz seferleri için isti­hare etmeleri ricasiyle Hoca Davud'a bir adam gönderiyor. Hoca Davud, adama, bir tilki kürküyle bir kazma kürek veriyor bunla­rı Hoca Muhammed Pârisa'ya gönderiyor. Bunları götüren adam, havanın sıcaklığına bakarak «Bu sıcakta kürk, ne garip hediye!» diye düşünüyor ve sonra «Evliyanın işinde elbette bir hikmet ol­sa gerek!» diye teselli buluyor. Hoca Muhammed Pârisâ hazretle­ri hediyeleri görünce «bunlarda mâna vardır, yanımızdan ayır­mayalım!» buyuruyorlar. Yolda öyle bir soğuk çıkıyor ki, o kürk olmasa Hoca hazretlerinin donmaları gerekiyor. Medine'de ve­fatlarında da kabirlerini o kazma ve kürekle kazıyorlar. 

Vefatı hicretin 762 sinde… O tarihte Hoca Ubeydullah Taşkendi hazretleri yedi yaşında…