HOCA EBU SAÎD

HOCA EBU SAÎD 

Hoca Süleyman bağlılarının ulularından ve makbul halifele­rinden. . «Meslek-ül Ârifîn» isimli eserin müellifi Şeyh Mehmed Buharî'nin bağlı olduğu mürşid. . Kitapta kayıtlı olduğuna göre Hoca Süleyman Hazretleri, vefatına yakın, müridleri arasından hilâfete Ebu Said'i seçmiş ve Hoca Ebu Said, kendisinden sonra nice yıllar irşâd makamını nurlandırmıştır. 

Ebu Said'e sordular : 

— Nefyine çalışılan «havâtır» dan bir şeyin nefsanî mi. şey­tanî mi olduğu nasıl anlaşılır ? 

Cevap verdi: 

— Eğer o şey, nefyedildikten sonra yine aynı şekilde ve aynı kılıkta geri dönerse nefsanîdir. Zira aynı nokta üzerinde ayak diremek nefsin sıfatıdır. Nefs bir şeyi, muradına erinceye kadar ısrarla ister. Yok, eğer o nefyedilen şey, şekil ve kılık değiştire­rek gelirse şeytanîdir. Çünkü şeytanın muradı iğvadır ve o, mu­radına erinceye kadar kılıktan kılığa girmek âdetindedir. 

Ebu Said'e sordular : 

— Tarikatten söz etmek kimin hakkıdır ? Cevap verdi: 

— O adamın hakkıdır ki, zahirini bütün yeryüzü halkına gösterseler hiç bir ayıp, bâtınım da bütün gökyüzü halkına açık­lasalar hiç bir eksiklik bulunamaz..