HOCA İBRAHİM ŞAŞl

HOCA İBRAHİM ŞAŞl

Hoca Ubeydullah Taşkendî hazretlerinin dayısı.. Âlim, fadıl, arif ve kâmil bir kimse… Alâeddin Attâr hazretlerinden nisbet almışlar… 

Hoca Ubeydullah Taşkendî : 

— Bir gün dayım Hoca İbrahim'i büyük bir hâl içinde gör­düm. Tenhalarda bir şiir okuyup geziyordu : 

ŞİİR 

Ayrılık az olsa da can ona dayanamaz. 

Göze kirpik kaçsa cefasına tahammül edilmez.