HOCA SÜLEYMAN KERMİNİ

HOCA SÜLEYMAN KERMİNl

Hoca Abdülhâlik Gucdevânî halifelerinden sanıldığı kadar Hoca Evliya halifelerinden de olması ihtimali dairesinde görüleni ve her iki büyük zat ile görüşmüş bulunduğuna hükmedilen Al­lah dostu.. 

Ona sormuşlar: 

—« Muhlisler büyük tehlike üzerindedir» mealindeki hadis­te, korku ifade edici tehlike nedir ? Cevap : 

— Muhlislik makamına korku lâzımdır. Bu hâl o makamın yüksekliğine işarettir. Güneş en fazla kendisine yakın olana tesir eder. 

Âşığın, sevdiğine yakınlığı arttıkça korkusu da artar. Kur'ânda Allah dostlarının korku ve hüzünden uzak olduklarına dair âyet mutlak hakikati belirttiği halde velîler cephesinden hiçbir zaman korku kalkmaz. Onlar korku ve tehlikeyi kendilerine sıfat edinmişlerdir. 

Kabri, Buhara'ya on iki fersah mesafede Kermine isimli köyde..