HOCA UBEYDULLAH BEKRİ

HOCA UBEYDULLAH BEKRİ

Hoca Yusuf Hemedânî'nin dört halifesinden ilki. . Hârizem bölgesinden. . Âlim, ârif, makam ve keramet sahibi . .

— Yusuf, biz sana görmen için akıl gözü verdik; Hasan'a ise hem akıl, hem de gönül gözü ihsan ettik! 

Bu rüyadan sonra Yusuf Hemedânî, Hasan Endâkî'yi aziz ve muhterem tutar oldular. 

Kabri, Buhara'da