İSMAİL ATA

İSMAİL ATA 

Seyyid Ata'nın yüksek halifelerinden.. Halimin başında halk İsmail Ata'ya çatar, aleyhinde konuşurmuş.. O da dermiş ki: 

— Ben onları bilmem, tanımam; yiyeceklerini verir, davul­larını çalarım. Canım feda olsun kendilerine!. 

Seyram ile Taşkent arası Hoziyan kasabası halkı da ismail Ata hakkında söylemediğini bırakmazmış. 

Mukabelesi: 

— Bu mollalar bizim sabunumuzdur. Onlar olmasa nasıl te­mizleniriz. 

Hoca Ubeydullah Hazretleri bu sözü pek beğenirlerdi. Halk şefkat mevzuunda yine ismail Ata'nın düsturu: 

— Halkı sev, ona güneşte gölge, soğukta kaftan, kıtlıkta ek­mek ol! 

Hoca Ubeydullah hazretleri, bu söz için de «her hikmeti top­layıcı kelâm» buyurmuşlardır. 

ismail Ata'nın bir müride telkini: 

— Ey derviş, seninle tarikat arkadaşı olduk! Bizden bir na­sihat kabul et: Bu dünyayı süslü bir mezar say, Allah ile kendin­den, başkasını yok bil; ve nihayet tevhid denizinde öyle boğul ki, sen de aradan çık ve «var olan ancak Allah'tır» sırrına er! 

Büyüklerden biri diyor ki : 

— Şeyh İsmail'in müridleri secde ederken kendilerinden zevk kokusu gelirdi.