ŞEYH BAHŞİŞ

ŞEYH BAHŞİŞ

Şeyh Ömer Bağistanî dervişlerinden… Büyük cezbe sahibi ve şeriat koruyucusu. Hoca Ubeydullah Taşkendî hazretleri, on­dan nasip almış ve bir âşığı misal göstererek Şeyh Bahşiş'i methederler.