ŞEYH EBUSAİD ABRİZ

ŞEYH EBUSAİD ABRİZ

Yine Baba Abrîz evlâdından… işi gücü tövbe ve istiğfar. Hoca Ubeydullah Taşkendi: 

— İstiğfar dille edilen değildir, istiğfar, kulun, bütün sözle­rini ve hareketlerini istiğfarı gerektirir bilmesidir. Bir toplulu­ğun içinde istiğfar oldukça belâ üzerlerinden kalkar. 

894 yılında vefat ettiler