ŞEYH MUHAMMED HALİFE

ŞEYH MUHAMMED HALİFE

Emîr Külâl Hazretlerinin üstün mensuplarından.. Emîr Külâl Hazretleri dünyadan ayrılınca bütün yakınları Şeyh Muhammed Halife'nin kapısına gelip şöyle diyorlar. 

— Bugün Emîr Hazretlerinin yerine geçme ehliyeti sizdedir Bu mânanın sahibi sizsiniz, isteklilere rehberlik etmeniz gerektir. 

Şeyh Muhammed Halife cevap veriyor : 

— O sizin aradığınız mâna bende değil, Emîr'in oğlu Emî Hamza'dadır. 

Ve talipleri ardına takıp Emîr Hamza'ya gidiyor, eşiğini öpüp hizmetine giriyor.