ŞEYH SADEDDİN GUCDEVANİ

ŞEYH SADEDDİN GUCDEVANİ

Hoca Süleyman'ın ikinci halifesi.. Hoca Mehmed Sah Bu-harî'den sonra irşâd makamına geçen