Bir noktada pinhân imiş

Bir noktada pinhân imiş 
Gör neyledi bu derd bana 
Ol cân içinde cân imiş 
Gör neyledi bu derd bana
Oldu bu derd devlet bana 

Vahdet bağında andelîb 
Olmuş iken kaldım garîb 
Bu derd bana oldu nasîb 
Gör neyledi bu derd bana 
Oldu bu derd devlet bana 

Üç kerre doğdum aneden 
Kurtulmadım efsâneden 
Usanmışam bu haneden 
Gör neyledi bu derd bana 
Oldu bu derd devlet bana 

Bıraktım ad u sanımı
Ben ararım cananımı 
Çok görmeyin noksanımı 
Gör neyledi bu derd bana 
Oldu bu derd devlet bana 

İlletle ma'zur olmuşam 
Kıllet ile hor olmuşam 
Halk içre menfur olmuşam 
Gör neyledi bu derd bana 
Oldu bu derd devlet bana 

Çakmağ-ı aşkı çakmışam 
Râz-ı derûnum yakmışam 
Benliğimi bırakmışam 
Gör neyledi bu derd bana 
Oldu bu derd devlet bana 

Elde kemanını tutar 
Bağrım gözedir tîr atar 
Oldu ciğer neyden beter 
Gör neyledi bu derd bana 
Oldu bu derd devlet bana 

ismâil'em bağlı elim 
Kemendlidir payım belim 
Ben iverim kurban olim 
Gör neyledi bu derd bana 
Oldu bu derd devlet bana 

Yandırdı Nemrûd nârını 
İbrahim'in gülzârını 
Ol dosta verdi varını 
Gör neyledi bu derd bana 
Oldu bu derd devlet bana 

Görün Mesîhâ neyledi 
Doğmazdan evvel söyledi 
Çok mürde ihya eyledi 
Gör neyledi bu derd bana 
Oldu bu derd devlet bana 

Görün Muhammed neyledi 
Mâh'a işaret eyledi 
Pişmiş kuzular söyledi 
Gör neyledi bu derd bana 
Oldu bu derd devlet bana 

Geldi hakikat erleri 
Vahdet ilinin şirleri 
Mülk-ü beka serverleri 
Gör neyledi bu derd bana 
Oldu bu derd devlet bana 

Her ilme şâmil Sâmiyâ 
ilmiyle âmil Sâmiyâ 
Mürşid-i kâmil Sâmiyâ 
Gör neyledi bu derd bana 
Oldu bu dert devlet bana 

Vaktin imâmı Sami'dir 
Kutb-ı zamanı Sâmidir 
Salih gulâm-ı Sâmîdir 
Gör neyledi bu dert bana 
Oldu bu dert devlet bana

Pinhan = Gizli, saklı. 

Vahdet = Birlik, teklik.

Andelib = Bülbül.

İllet = Hastalık.

Ma'zûr = Özürlü, özürü olan. 

Kıllet = Yokluk. 

Menfur = Nefret edilen.

Raz = Sır.

Derûn = İç, kalb, gönül. 

Tir = Ok.

Pay = Ayak.

Nâr = Ateş.

Gülzâr = Gülbahçesi. 

Mesihâ = Hz.isâ

Mürde ihya = Ölü diriltmek.

Mah = Ay. 

Şîr = Arslan.

Server = Reis.

Şâmil = İçine alan, kaplıyan.

Âmil = Emeli olan, isteyen.

Gulâm = Köle.