Derdli yürek âh eyleme

Derdli yürek âh eyleme 
Derdine derman ara bul
Her yerde derdin söyleme
Derdine derman ara bul
Bir kâmil inşân ara bul 

Ten âlemi esfel-durur   (1)
Kavmi anın echel-durur(2)
Dîv-i recîm erzel-durur  (3)
Derdine derman ara bul
Bir kâmil inşân ara bul 

Çoğu bu halkın cinnîdir 
Mümîn olana kinnîdir 
Bazıları var sünnîdir 
Cinni bırak cân ara bul 
Bir kâmil inşân ara bul 

Nefsin-durur bunlar senin 
Memlû-durur uzvun tenin 
Bend etmek isterler canın 
Derdine derman ara bul 
Bir kâmil inşân ara bul 

Habs etme tende canı sen 
Düşmana verme anı sen 
Cehd eyle bul cânânı sen 
Derdine derman ara bul
Bir kâmil inşân ara bul 

Sâmî gibi sultâna var 
Cân derdine dermana var 
Ol Hazret-i Lokmân'a var 
Derdine derman ara bul 
Bir kâmil inşân ara bul 

Salih sözün dinle peder 
Tedbîrine verme keder 
Tedbîri de takdîr eder 
Derdine derman ara bul 
Bir kâmil inşân ara bul

(1) = Ten âlemi, vücud aşağılıktır

(2) = Onun akranı, anlayışı cahildir.

(3) = Taşlanmış şeytan rezildir.

Cinnî = Cin soylu, şeytan.

Kinnî = Kinli.

Memlû' = Dolu, dolmuş.

Cerideyle = Çalış, gayret et