Erişsin okuyan kalb-i selîme

165

Erişsin okuyan kalb-i selîme
Ki komşu olalar Mûsâ Kelîm'e

Dahi hem dinleyenler olalar şâd 
Azâb-ı dâreynden ola âzâd

Eğer bir Fatiha eylerse himmet 
Şefaat eylesin ana Muhammed

Dâreyn = Dünya ve ahiret