Ermişem bir kadri âlî hazrete

Ermişem bir kadri âlî hazrete 
Ben hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşam 
Hak eriştirdi beni bu devlete 
Ben hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşam 
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşam 

Arifin Hak iledir Hak'tır özü 
Anların kıblesidir şeyhin yüzü 
Kavm-i Nemrûdîler istemez bizi 
Ben hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşam 
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşam 

Hazret-i Pîrin derinde bekleriz 
Dâimi derd üstüne derd ekleriz 
Kâmıyâb olmağa nevbet bekleriz 
Ben hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşam 
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşam 

"Ahsen-i takvim" durur devrânımız 
Kesret içre çokdurur elvanımız 
Âlem-i vahdettedir meydânımız 
Ben hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşam 
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşam 

Ehl-i Hakk'ın dâima Hak'tır sözi 
Gaflet ehli hor görür her dem bizi 
Bizi zem edenlerin çıksın gözi 
Ben hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşam 
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşam 

Salih'em ben kurmuşam berdârımı 
Yandırıp aşk u muhabbet nârımı 
Dosta vermişem ezelden varımı 
Ben hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşam 
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşam

Kadri âli = Değerli, yüksek.

Hafid = Torun.

Kavm-i Nemrud = Nemrutsoyu.

Der = Kapı.

Kâm yab = Arzusuna ulaş-mış.

Nevbet = Nöbet

Ahsen-i Takvim = Melekten üstün mertebe, güzel ve uygun yaratılış.

Kesret = Çokluk, yani, çeşitli görüntü ve şekiller halindeki ömür.

Elvan = Renkler.

Berdâr = Asılacağı ağaç, darağacı.