Felek hançer urdı sînemi yardı

Felek hançer urdı sînemi yardı 
Cihan ağlar canan ağlar can ağlar 
Hançerinin ucu bağrıma erdi 
Cihan ağlar canan ağlar can ağlar 
Eşim dostum yaş yerine kan ağlar 

Terk eyledim vatanımı ilimi 
Şahin kırdı kanadımı kolumı 
Bülbül oldum göremedim gülümi 
Cihan ağlar canan ağlar can ağlar 
Eşim dostum yaş yerine kan ağlar 

Cerrah geldi yaralarım sarmadı 
Lokman geldi çaresini bulmadı 
Dahi sağlığıma ümîd kalmadı 
Derman ağlar Lokman ağlar han ağlar 
Eşim dostum yaş yerine kan ağlar 

Meded Pîr-i Sâmî ey server-i pak 
Destgir ol beni eyleme ihlak 
Bir sayha eylersem tutuşur eflak 
iran ağlar Turan ağlar Van ağlar 
Eşim dostum yaş yerine kan ağlar 

Salihem kalmışam nar-ı hicranda 
Kaldım Ferhâd gibi kûh-i hüsranda 
Tatlı canım feryad eyler zindanda 
Zindan ağlar yaran ağlar can ağlar 
Eşim dostum yaş yerine kan ağlar

Felek = Zaman, dünya.

Cerrah = Operatör, doktor.

Lokman = Lokman hekim.

Server-i pâk = Pak, temiz başkan.

Deştiğin = Yardımcı, elinden tutan.

Ihlâk = Helak etme, öldürme.

Sayha = Bağırma, çığlık.

Eflâk = Felekler, yaratıklar.

Nâr-ı hicran = Ayrılık ateşi.

Kûh-i hüsran = Zarar dağı.

Zindan = Hapis, karanlık yer. 

Yaran = Eş, dost