İltifat etmezsin hayli zamandır

İltifat etmezsin hayli zamandır
Şeyhim şeyhim sultânım şeyhim 
Bir lahza sağlığım sensiz haramdır 
Şeyhim şeyhim sultân şeyhim 
Sensin derdlerime derman şeyhim 

Cemâlin gönlümde seyrânım olmuş 
Nâr-ı aşkın benim gülşânım olmuş 
Dîdelerin ayn-ı îmânım olmuş 
Şeyhim şeyhim sultân şeyhim 
Sensin derdlerime derman şeyhim 

Kusurum afvetmek ise meramın 
Ya niçin bizlerden kestin selâmın 
Mürüvvet babında çoktur keremin 
Şeyhim şeyhim sultân şeyhim 
Sensin derdlerime derman şeyhim 

Lokmânım ol gel derdime derman et 
Cellâdım ol ya katlime ferman et 
İsmail'in olam götür kurbân et 
Şeyhim şeyhim sultân şeyhim 
Sensin derdlerime derman şeyhim 

Hicran âteşine yandırma beni
Her gün feryâd ile dönderme beni 
Kerem eyle mahzun gönderme beni 
Şeyhim şeyhim sultân şeyhim 
Sensin derdlerime derman şeyhim 

Gamzelerin bu sîneme ok atar
Üç günlük ikrarın bir aya çatar 
Bu kadar cefâlar eyledin yeter 
Şeyhim şeyhim sultân şeyhim 
Sensin derdlerime derman şeyhim 

Ne kadar gizlensen bilirem seni 
Gönlümün tahtında buluram seni 
Bin cân olsa verir alıram seni 
Şeyhim şeyhim sultân şeyhim 
Sensin derdlerime derman şeyhim 

Çoğaldı yareler el çekti tabîb 
Salih'i bu yerde bırakma garîb 
Gülşanın bağına eyle andelîb 
Şeyhim şeyhim sultân şeyhim 
Sensin derdlerime derman şeyhim

İltifat = Yüzünü döndürüp bakma, alâka.

Lahza = An.

Seyrân = Seyredilen yer, bakılıp durulan.

Nâr-ı Aşk = Aşk ateşi.

Gülşân = Gül bahçesi.

Bâb = Kapı.

Gamze = Göz süzme, yan bakış.

İkrar = Kabul etme, teslimiyet 

Cefâ = Eziyet.

Gülşan = Gül bahçesi.

Andelib = Bülbül