Mestânesiyem Pîr-i Sâmî’nin

Mestânesiyem 
Pîr-i Sâmî'nin 
Pervânesiyem 
Pîr-i Sâmî'nin 

Mesnûnu oldum 
Meftunu oldum 
Mecnûnu oldum 
Pîr-i Sâmî'nin 

Nefhası sûrdur (1)
Mâ-fi's-sudûrdur 
Hizmeti zordur 
Pîr-i Sâmî'nin 

Sözü safadır 
Ayn-ı vefadır 
Cana şifâdır 
Pîr-i Sâmî'nin 

Fi'li şerîat 
Hâli hakîkat 
Sırrı hüviyyet 
Pîr-i Sâmî'nin 

Dergâhı Tûr'dur 
Girmeyen kördür 
Himmeti nurdur 
Pîr-i Sâmî'nin 

Âlî-nisbeti 
Boldur himmeti 
Haktır sohbeti 
Pîr-i Sâmî'nin 

Elde asası 
Hüccet-i hâsı 
Yoktur hemtâsı 
Pîr-i Sâmî'nin 

Herbir nefesi 
Ruhun gıdası 
Yok mâsivâsı 
Pîr-i Sâmî'nin 

Kalb-i selîmi 
Yoktur elemi 
Kudret kalemi 
Dili Sâmî'nin 

Gün gibi yüzü 
Mest etti bizi 
Hikmettir sözü 
Pîr-i Sâmî'nin 

Mesleki bâlâ 
Kavla ve f i'lâ 
Mahbûb-ı Mevlâ 
Pîr-i Sâmî'nin 

ilmiyle âmil 
Mürşid-i kâmil 
Vech-i delâil 
Pîr-i Sâmî'nin 

Özü Hak ile 
Sözü halk ile 
Gözü fark ile 
Pîr-i Sâmî'nin 

Hazret-i Tâgî 
Kurmuş otağı 
Elde sürahi 
Pîr-i Sâmî'nin 

Al iç elinden 
Kurtul ölümden 
Kip tut kolundan 
Pîr-i Sâmî'nin 

Babı açıktır 
Sâhib-konuktur (2)
Hadimi çoktur (3)
Pîr-i Sâmî'nin 

"Sin" i sevdadır
"Mîm"i me'vâdır 
"Yâ" sı Yahya'dır 
Pîr-i Sami'nin

"Mîm"i Mevlâ'dır 
"Hâ" sı hayadır
"Dâl" ı devadır 
Pîr-i Sâmî'nin 

Haktır kelâmı 
"Hû"dur meramı 
Salih gulâmı 
Pîr-i Sâmî'nin

Mestâne = Sarhoş.

Pervane = Geceleri ışığın etrafında dönen küçük kelebek.

Mesnûn = Âdet edinilmiş, mukal-lid.

Meftun = Tutkun, vurgun.

Mecnûn = Deli, divâne.

(1) = Üfûrdûğü İsrafil surudur, içten, kalptendir.

Mâ-fi's-sudûr = Göğüs içinde

Ayn-ı vefa = Vefanın aynısı.

Fi'li = İşleri.

Sirri hüviyet = Şahsiyetinin sim, şanı.

Dergâhı Tûr'dur = Dergâhı Tûr Dağı gibidir.

Hüccet-ihâs = Hasdelil.

Hemta = Eşi, eşidi, dengi.

Kalb-i selim = Selâmete ulaşan kalp, temiz.

Meslek = Sülük edilen yol.

Bâlâ = Yüksek.

Kavlâ ve fi'la = Söz ve işi.

Mahbûb-u Mevlâ = Allah'ın sevgilisi.

Vech-i delâil = Yüzü hoş görünüşlü, sevimli.

Kip = Sıkı, kavi.

Bâb = Kapı.

(2) = Misafirperverdir.

(3) = Hizmetçisi çoktur.

Gulâm = Köle.