Nedir bu çektiğim cevr ile sitem

Nedir bu çektiğim cevr ile sitem 
Eyledin kaddimi dâl kara bahtım 
Hiçbir gün şâd edip kılmadın Rüstem 
Âhiri eyledin Zâl kara bahtım 

Felek ile çok oynadım utulmaz 
Ne taraftan el attımsa tutulmaz 
Bu cân düşmüş pençesine kurtulmaz 
Bir zaman da böyle kal kara bahtım 

Ezelden yâr iken gonca güllere 
Düşürdün sen beni gurbet illere 
Yeşil ördek gibi gölden göllere 
Karabatak gibi dal kara bahtım 

Gökte uçar iken indirdin meni 
Vâdî-i vîrâna kondurdun meni 
Vahşî hayvanlara döndürdün meni 
Eyledin dilimi lâl kara bahtım 

Nicesin geçirdin sadra mihraba 
Nicesin kapladın sîm ü zer baba 
Düşürdün sefînem kûh-i girdaba (1)
Enginden eriğine sal kara bahtım 

Salihem ben bir sultânın hadimi 
Şahıma arz edem bu feryadımı 
Pîr-i Sâmî senden alsın dadımı 
Başını taşlara çal kara bahtım

Kaddimi dâl = Belimi büktün.

Rüstem = Çok kuvvet ve cesur.

Zâl = Boynu bükük mânâsına.

Utulmaz = Oyunda yenilmez.

Lâl = Susmuş, dilsiz.

Sadra mihraba = Başa, öne.

Sîm ü zer = Gümüş ve altın.

(1) = Gemimi dağlar gibi dalgalı anafora düşürdün. 

Dâd = Hak, adalet 

Kara baht = Nefis.