Oldum vatanımdan cüda

Oldum vatanımdan cüda 
Görün beni aşk n'eyledi
Yaktı bizi aşk-ı Hüdâ 
Görün beni aşk n'eyledi
Âhiri dervîş eyledi 

Bıraktı hicran nârına 
Bend etti zülfün darına 
Bilemedim efkârı ne 
Görün beni aşk n'eyledi
Âhiri dervîş eyledi 

Ya'kûb'u geçti hasretim 
Eyyûb'u geçti mihnetim
Mahv oldu şân u şöhretim 
Görün beni aşk n'eyledi 
Âhiri dervîş eyledi 

Gözyaşım ırmaklar gibi 
Coşkun sular çağlar gibi 
Derdim büyük dağlar gibi
Görün beni aşk n'eyledi 
Âhiri dervîş eyledi 

Bir sevdaya düş olmuşam
Ben mest-i medhûş olmuşam
Bir yuvasız kuş olmuşam 
Görün beni aşk n'eyledi 
Âhiri dervîş eyledi 

Yandı ciğer oldu kebâb 
Yüreğimin kanı şarâb 
Oldu bu ten şehr-i harâb 
Görün beni aşk n'eyledi 
Âhiri dervîş eyledi 

Sâmî gibi bir hazrete 
Gönderdi beni vuslate
Eriştirip bu devlete
Görün beni aşk n'eyledi 
Âhiri dervîş eyledi 

Çok çektim ise iftirâk 
Kalmadı gönlümde merak 
Aşkım bana oldu burâk 
Görün beni aşk n'eyledi
Âhiri dervîş eyledi

Şeyhim benim sultân imiş 
Hak'tan bize ihsan imiş 
Cân derdine derman imiş 
Görün beni aşk n'eyledi 
Âhiri dervîş eyledi

Bir Sâlih-i mestâneyem 
Ne uslu ne dîvâneyem 
Bilmem beni ben yâ neyem 
Görün beni aşk n'eyledi 
Âhiri dervîş eyledi

Cüda = Ayrılmış, uzak düşmüş.

Aşk-ı Hüdâ = Allah aşkı

Âhir = Sonunda

Hicran nârı = Ayrılık ateşi

Dâr = Dar ağacı

Mihnet = Belâ, musibet, dert

Dûş olmak = Tutulmak, düşmek

Mest-i medhûş olma = Hayranlıkla kendinden geçmiş olma.

Iftirak = Ayrılık

Burak = Bir Ahiret aracı, Mi'rac'da Peygamberimizi taşıyan binek.