Saadet burcunun sultânı sensin yâ Resûlallah

Saadet burcunun sultânı sensin yâ Resûlallah 
Kamu derdlilerin dermanı sensin yâ Resûlallah

Dahi hem âlem-i a'mâda iken cümle esmalar
Zuhuri âlem-i a'yânı sensin yâ Resûlallah

Dahi hem "küntü kenz" esrarının bil mahremi sensin 
Makamındır senin hem "Kabe kavseyn" yâ Resûlallah

Çü doğdun Mekke'de kıldın Medîne şehrine hicret 
Kamu ebrârın îmânı çü sensin yâ Resûlallah

Zuhuratın mukaddemdir melâik ins ü cinden hem (1)
Dü âlemde Ebü'l-Ervâh ki sensin yâ Resûlallah (2) 

Muradın teşrîf mi'râcdan vücûd-u âlemin gezdin (3)
Zemîn ü asumanın nuru sensin yâ Resûlallah

Cemî-i enbiyâ cümle sana hep ümmet oldular
Hüviyyet babının miftâhı sensin yâ Resûlallah (4) 

Pirîmiz Hazret-i Sâmî senin vârislerindendir 
Ulüvv-i himmeti hem sânı sensin yâ Resûlallah

Bu Salih himmet-i pîri ile bildi seni şahım 
Kelâmın hücceti burhanı sensin yâ Resûlallah

Âlemi amâ = Allah'ın Zat'ı ve Ha-bibi'nin ruhundan başka şey bulunmayan zaman.

Zuhuri âlem-i ayan = Âlemlerin meydanagelişine sebep.

Ebrâr = İyiler, tarikatehli.

(1) = Meydana gelmen, melek, insan ve cinlerden öncedir.

(2) = İki âlemde ruhların babası sensin YaResûlallah.

(3) = Mirac'a gitmenden murat bütün yaratıkları gezdin.

(4) = Her türlü kemal kapısının anahtarı sensin Ya Resûlallah.

Uluvv-i himmet = Yüce himmet,