Seni hayvan iken inşân eder şeyh

Seni hayvan iken inşân eder şeyh 
Gönüller şehrine mihmân eder şeyh 

İçirip bir kadeh aşkın meyinden 
Gedâ iken seni sultân eder şeyh 

Münevver eyleyip kalbin sarayın 
Derûnun derdine derman eder şeyh 

Olursun "men aref" sırrından agâh 
Seni katre iken umman eder şeyh 

Haber verir hakîkat illerinden 
Sana çok tuhfeler ihsan eder şeyh 

Sana söyler ledünnîden meânî 
Hakîkat ilm ile irfan eder şeyh 

Olursun vahdetin sırrından agâh 
Seni bir noktada yeksan eder şeyh 

Bulursun Pîr-i Sâmî gibi şahı 
Bir anda vâsıl-ı cânân eder şeyh 

Olunca rabıta Salih pîrine 
Mugaylanlıkları gülşan eder şeyh

 

Mihmân = Misafir.

Geda = Dilenci, sefil.

Münnevver = Nurlanmış, aydınlanmış.

Derün = içtaraf, kalp.

"Men aref = "Nefsini bilen Rabbısını bilir." (Hadîs)

Agâh = Haberdar, uyanık.

Katre = Damla, küçücük.

Umman = Deniz, okyanus.

Tuhfe = Armağan, bağış. 

Meâni = Mânâ.

Yeksan = Beraber, birlikte.

Rabıta = Bağlanmak, bağlamak, kuvvetlendirmek.

Mugaylan = Diken.

Gülşan =Gül bahçesi.