Kelamı Kibarlarda Tenkit ve Okşama Mahiyeti Vardır

” “