Takdim

Bu eser, Gönüller Sultanı Abdurrahim Reyhan (Erzincanî) Efendimiz Hazretleri’nin, teveccühlerde ikram buyurduğu mübarek sohbetlerinin aslına uygun şekilde yazılı hale getirilmesiyle ortaya çıkmıştır.

Çeşitli zaman ve mekânlarda yapılmış olan bazı teveccühler geniş bir arşiv içerisinden derlenebilmiştir. Gülden Bülbüllere Teveccüh Sohbetleri tasavvuf yolunda önemli bir yeri olan teveccüh konusunda yayınlanmış ilk müstakil eser olması hasebiyle “Teveccüh’ün Tanımı ve Tasavvuf Tarihinde Teveccüh” isimli bir bölüm kitabın sonunda verilmiştir.

Noksanlarımızı tamam eyleyeceklerini umut eder, dualarınızı bekleriz.

 

Derleyenler Adına: 

Mehmet Ali Demirci

 

Temmuz 2011