MEVLANA DANIŞMEND ALİ

MEVLANA DANIŞMEND ALİ

Hoca Mehmed Babanın ileri müridlerinden ve halifelerin­den