MEVLANA EBU SAİD

MEVLANA EBU SAİD

HOCA Alâeddin Attâf Hazretlerinin has bağlılarından. . Hoca Hazretlerinin ahrete intikallerinden sonra Hasan Attâr hiz­metine girmişler. . 

Hoca Hasan Attâr Hazretleri, Heratta, Seyyid Kasım Haz­retlerinin sohbetine vardıkları zaman Ebu Said de beraberlerin­de . . Seyyid Kasım Tevhid sırrı üzerinde derinleşmiş bir zattır ve âlemde hâdise adına ne zuhur ederse Tevhit mizacı gereğince ona teslim olmak ve rıza göstermek meşrebindedir. Sohbet esna­sında Mevlânâ Said'e Seyyid Hazretlerini tasarruf etmek arzusu düşüyor. Ve başlıyor tasarrufunu göstermeğe Seyyid vaziyeti an­layınca, meşrebi icabı hiç bir mukavemet göstermeden kendisini bırakıyor. Sırf mürüvveti ve uysallığı yüzünden Seyyid'in kendi­sini bırakışı o türlü neticeleniyor ki, Seyyid Kasım âdeta baygın hale geliyor ve uzun müddet toparlanamıyor, kendilerine geldik­leri zaman mübarek başlarını kaldırıp Ebu Said'e : 

— Allah kerametinizi arttırsın. . Bana lütuf ve inayet etti­niz! 

Diyor. 

Hoca Hasan Hazretleriyle beraber Mevlânâ Ebu Said Haz­retleri bu son derece nazik ve infialini gizleyici mukabeleden o kadar utanıyorlar ki, meclisi terkediyorlar. 

Hoca Hasan Hazretleri, gösterdiği edeb hatasından ötürü Mevlânâ Ebu Said'i acı acı paylıyor.