Azrulayıp seni deyu gelmişem

Azrulayıp seni deyu gelmişem 
İster öldür ister âzâd et meni 
Bu dergâhda ben muhalled kalmışam 
İster kurtar ister bîdâr et meni 

Ne hacet arz etmek hasb-i hâlimi 
Efendim bilirken her ahvâlimi 
Gizleme görmüşem sende gülümi 
ister güldür ister gam-zâd et meni 

Nakşî cemâlinden kesmem gözümü 
Sende buldum mâdenimi özümü 
İster ver Şîrîn'im güldür yüzümü 
İster kûhistânda Ferhâd et meni 

Hurûc et ihramdan ey dîn sirâcı (1)
Keselim kurbânı olalım hacı 
Hallolsun uşşâkın hep ihtiyâcı 
Vuslatın indinde dilşâd et meni (2)

"Ve'd-duhâ" güneşi yüzündür dilber 
Nûr-ı Muhammedi özündür dilber 
Mantık-ı Mesîhâ sözündür dilber 
Ka'be-i hüsnünde âbâd et meni (3)

Şerîat bahrinin ummanı Sâmî 
Hakîkat şehrinin sultânı Sâmî 
Derdli âşıkların dermanı Sâmî 
Sevdâ-yı aşkınla mu'tâd et meni 

Hakikatsiz andelîbin zarına 
Goncasını seven bakmaz harına 
Yandır bu Salih'i aşkın nârına 
O nârın nurundan âbâd et meni

Muhalled = Devamlı, yurt edinip kalmış.

Bidâr = Asarak öldürme.

Gam-zâd = Kederli, mahzun.

Kûhistân = Dağ, dağlık yer. Ferhat'ın deldiği dağ.

(1) = ihramdan çık ey din ışığı.

(2) = Sana kavuşturup sevindir beni.

"Ved-duha" = "Duna" sûresi. Duha; Kuşlukvakti.

Mantık-ı mesihâ = Isa (A. S.) kelamı.

(3) = Güzellik Kâbende ihya et beni.

Mu'tâd = Adet haline gelmiş, tabii.

Andenbin zarı = Bülbülün ağlayışı.

Hâr = Diken.

Nâr = Ateş.

Âbâd = Şen.